Conducere

 

 

Conducere executivă


Nicolaie Sergiu – Director General (CS I)CV

Enescu Elena – Director Tehnic (CS I)
CV

Kappel Wilhelm – Director Științific (CS I)
CV

Cîrstea Mariana – Director Economic (ec.)
Băra Adela – Secretar Științific (IDT I)
CV

 

Comitetul director al INCDIE ICPE-CA

Comitetul Director al INCDIE ICPE-CA are următoarea componență:

 • Director General – Dr. ing. Nicolaie Sergiu
 • Director Economic – Ec. Cîrstea Mariana
 • Director Tehnic – Dr. ing. Elena Enescu
 • Director Ştiinţific – Prof. dr. Kappel Wilhelm
 • Secretar Ştiinţific – Dr. ing. Băra Adela
 • Şef Birou Juridic – Consilier juridic Oprișan Luiza
 • Din Comitetul Director mai fac parte:
 • reprezentant al sindicatului reprezentativ din institut (cu statut de invitat permanent);
 • reprezentant monitorizarea şi supravegherea procedurilor administrative instituționale;
 • şef birou monitorizare programe-planificare;
 • în comitetul director extins, pot fi invitaţi toţi şefii de departamente.

 Consiliul Științific al INCDIE ICPE-CA

Nicolaie Sergiu (Director General) Dr. ing., Membru
Kappel Wilhelm (Director Ştiinţific) Prof.dr., Membru, Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
Enescu Elena (Director Tehnic) Dr. ing., Membru
Băra Adela (Secretar Ştiinţific) Dr. ing., Membru
Pǎtroi Eros-Alexandru Dr. ing. Fiz., Membru, Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific
Alecu Georgeta Dr. ing., Membru
Bădic Mihai Dr. ing., Membru
Budrugeac Petru Dr. chim., Membru
Bunea Florentina Dr. ing., Membru
Codescu Mirela Maria Dr. ing., Membru
Dobrin Ion Dr. ing., Membru
Hristea Gabriela Dr. ing., Membru
Ilie Cristinel Ioan Dr. ing., Membru
Lucaci Mariana Dr. ing., Membru
Rîmbu Gimi Aurelian Dr. ing., Membru
Setnescu Radu Dr. ing., Membru
Velciu Georgeta Dr. ing., Membru
Carmen Alina Ştefǎnescu Dr. chim., Secretar Consiliu Ştiinţific

Conducere departamente CD

Dr. ing. Pătroi Eros-Alexandru (CS I) – Șef DEPARTAMENT MATERIALE MAGNETICE ȘI APLICAȚII (D 1/1)

Dr. ing. Lungu Magdalena Valentina (CS I) – Șef DEPARTAMENT MATERIALE METALICE COMPOZITE ȘI POLIMERICE (D1/2)

Dr. ing Băra Adela (IDT I) –   Șef DEPARTAMENT MATERIALE CARBO-CERAMICE (D1/3)

Dr. ing. Pătroi Delia (CS II) – Șef DEPARTAMENT CARACTERIZĂRI MATERIALE ȘI PRODUSE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ENERGETICĂ (D1/4)

Dr. ing. Cîrciumaru Gabriela (CS II) – Șef DEPARTAMENT SURSE REGENERABILE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ (D2/1)

Dr. ing. Bunea Florentina (CS II) – Șef Departament interimar

Dr. ing. Chiriță Ionel (IDT I) – DEPARTAMENT SISTEME ȘI TEHNOLOGII ELECTROMECANICE (D2/2)

Dr. ing. Dobrin Ion (CS I) – DEPARTAMENT INGINERIE ELECTRICĂ NECONVENȚIONALĂ (D2/3)

Dr. ing. Rîmbu Gimi Aurelian (CS I) – DEPARTAMENT MEDIU/ENERGIE ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE (D2/4)

 

×