Aparatura pentru caracterizari magnetice

publicata in SEAP cu invitatia de participare la procedura prin cerere de oferte, avand nr. 370727 din 04.03.2015.
Data limita de depunere a ofertelor 19.03.2015, ora 12:00;
Data deschiderii ofertelor 19.03.2015, ora 12:30;

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.178913 IP;
Formulare;

×