INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana englishMINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

JOC ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Locație: Sala de Conferințe a Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, Sos. Balta Albina nr. 9, sector 3, București

19 Octombrie 2017

Joi, 19 octombrie 2017
Sediul Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti - Sala de Conferinţe, Şos. Balta Albina nr. 9, sector 3, Bucureşti
08:30 - 09:00Primirea şi înregistrarea participanţilor
09:00 - 09:30Deschiderea lucrărilor
Prof. Mustafa OZ, Director General Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti
Dr. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţiere în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca“, INCDIE ICPE-CA
09:30 - 11:00 Masă rotundă „Joc, o condiţie a unei creativităţi eficiente”
Discuţie generală moderată de dl. Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator CITCS, cu schimburi de experienţă / puncte de vedere exprimate de către toţi participanţii, printre care:
- Prof. Mustafa OZ, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti
- Prof. Univ. Dr. Marius STANCIU, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
- Redactor Şef Corina NEGREA, Radio România Cultural
- Prof. Ioan ARDELEAN, Institutul de Biologie al Academiei Române
- Ing. Gabriela IONESCU, Casa Experimentelor
- Redactor Victor POPESCU, Editura TREI S.R.L.
Dezbatere (aprox. 90 de minute)
11:00 - 12:30Pauză de cafea
12:00 - 14:30Continuarea discuţiilor
Dezbatere (aprox. 90 de minute)
14:30 - 15:00Expoziţie de sculptură având ca temă savanţi cunoscuţi
15:00 - 15:30Concluzii
Dr. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţiere în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca“, INCDIE ICPE-CA
15:30 - 15:45Rezoluţia mesei rotunde
Prof. Mustafa OZ, Director General Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti