INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english


JOC ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Sala de Consiliu a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti

20 Octombrie 2016


- Manifestări similare -


http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015

http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/

http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html

http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice