INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english


JOC ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Sala de Consiliu a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti

20 Octombrie 2016

- COMITETUL ȘTIINȚIFIC -


Cercetător Ştiinţific Principal Ana VELICU, Institutul de Sociologie al Academiei Române

Prof. Raluca TOMŞA, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Redactor Şef Corina NEGREA - Secția Știință, Radio România Cultural

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm Kappel - Director General INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Mircea Ignat - Coordonator Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţierea Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică, INCDIE ICPE-CA