INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana englishMINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Seminar de Istoria Electrotehnicii Româneşti
A VIII-a ediţie

Sala de Conferințe a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti
4 Octombrie 2017

- Instrucțiuni pentru autori -


Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizateData limită:

5 septembrie 2017 - talon de participare
- rezumatul lucrării

18 septembrie 2017 - lucrarea în extenso


Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.