INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana englishMINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Seminar de Istoria Electrotehnicii Româneşti
A VIII-a ediţie

Sala de Conferințe a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti
4 Octombrie 2017- Formular înregistrare -