INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Sigla MEC
romana english

Personalul de Cercetare-Dezvoltare

In institut isi desfasoara activitatea 183 persoane din care
personal cu studii superioare: 133 (72%) din care atestat: 107 (80%)

Structura personalului atestat:
1.) CP I: 21
2.) CP II: 8
3.) CP III: 17
4.) CS: 19
5.) IDT I: 15
6.) IDT II: 6
7.) IDT III: 6

din care:
- numar doctori in stiinte: 54
- numar doctoranzi: 35
- numar masteranzi: 2
- numar profesori universitari conducatori doctorat: 8