†Domeniul/domeniile de cercetare-dezvoltate al INCDIE ICPE-CA conform H.G. 1282/2004† de infiintare, organizare si functionare al institutului, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 24/08/2004 - cercetare fundamentală şi aplicativă Ón sectorul ingineriei electrice; cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Ón domeniul ingineriei electrice